Φορτώνιιιιει

Νταξ, έχει ξανασυμβεί…

Νταξ, έχει ξανασυμβεί…

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου