Οι κίνδυνοι της επανάστασης

Οι κίνδυνοι της επανάστασης

Panos PanicPanos Panic25/10/2016
Αναρχοάπλυτος από τα Lidl

Στη μάχη πρέπει να προσέχεις τα νότα σου. Ακόμα κι αν σε αυτά υπάρχει συμμαχητής σου…

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)