Οι Λάνιστερ πάντα πληρώνουν τα χρέη τους

Οι Λάνιστερ πάντα πληρώνουν τα χρέη τους

Panos PanicPanos Panic27/03/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)