Οι ορδές των προσφύγων στα Βαλκάνια

Οι ορδές των προσφύγων στα Βαλκάνια

LiberteamLiberteam29/10/2015

Η Ουγγαρία έκλεισε τα σύνορα της με την Κροατία και τώρα οι ορδές των προσφύγων που θέλουν να πάνε στην Γερμανία ακολουθούν νέο δρόμο μέσα από την Αυστρία.

migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_01
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_02
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_03
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_04
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_05
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_06
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_07
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_08
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_09
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_10
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_11
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_12
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_13
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_14
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_15
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_16
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_17
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_18
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_19
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_20
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_21
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_22
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_23
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_24
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_25
migrants_march_on_mass_through_the_balkans_in_search_of_a_better_life_640_26
Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων