Ο καθένας με το λόγο του…

Ο καθένας με το λόγο του…

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου