Ο καθένας με το στοιχείο του

Ο καθένας με το στοιχείο του

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου