Ο Κούλης θα είναι διαφορετικός…

Ο Κούλης θα είναι διαφορετικός…

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου