Ο ορισμός της επιτυχίας

Ο ορισμός της επιτυχίας

LiberteamLiberteam24/11/2017
1. Στην ηλικία των 3, επιτυχία είναι: Να μην χέζεσαι επάνω σου 2. Στην ηλικία των 12, επιτυχία είναι:

1. Στην ηλικία των 3, επιτυχία είναι: Να μην χέζεσαι επάνω σου

2. Στην ηλικία των 12, επιτυχία είναι: Να έχεις φίλους.

3. Στην ηλικία των 18, επιτυχία είναι: Να έχεις δίπλωμα οδήγησης.

4. Στην ηλικία των 20, επιτυχία είναι: Να κάνεις σεξ.

5. Στην ηλικία των 35, επιτυχία είναι: Να έχεις λεφτά.

6. Στην ηλικία των 50, επιτυχία είναι: Να έχεις λεφτά.

7. Στην ηλικία των 60, επιτυχία είναι: Να κάνεις σεξ.

8. Στην ηλικία των 70, επιτυχία είναι: Να έχεις δίπλωμα οδήγησης.

9. Στην ηλικία των 75, επιτυχία είναι: Να έχεις φίλους.

10.Στην ηλικία των 80, επιτυχία είναι: Να μην χέζεσαι επάνω σου…

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων