Ο Παπαβέγκας

Ο Παπαβέγκας

Panos PanicPanos Panic29/03/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)