Ο Πολάκης σπικάρει χειρότερα αγγλικά κι από τον Τσίπρα

Ο Πολάκης σπικάρει χειρότερα αγγλικά κι από τον Τσίπρα

polakis_533_355

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου