Ο πραγματικός τάφος του Αριστοτέλη

Ο πραγματικός τάφος του Αριστοτέλη

Panos PanicPanos Panic26/05/2016

aristotelistomb

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)