Πάλι διαξιφισμούς θα έχουμε…

Πάλι διαξιφισμούς θα έχουμε…

Panos PanicPanos Panic16/06/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)