Πάλι σκ@#@ τα έκανε ο επικοινωνιολόγος

Πάλι σκ@#@ τα έκανε ο επικοινωνιολόγος

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου