Φορτώνιιιιει

Πάμε γι’ άλλα

Πάμε γι’ άλλα

Panos PanicPanos Panic20/06/20161min

IMG_20160619_091549

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)