Πάρτε ευρώ μας έλεγαν, είναι ισχυρό και σταθερό μας έλεγαν

Πάρτε ευρώ μας έλεγαν, είναι ισχυρό και σταθερό μας έλεγαν

Panos PanicPanos Panic19/07/2015

Οι άνθρωποι που κρυβόντουσαν πίσω από το διαφημιστικό σποτ του ευρώ το 2000, πρέπει να έκαναν μεγάλη καριέρα στην συνέχεια την ταρωμαντεία, την ανάγνωση της μούντζας (της παλάμης ντε) και του καφέ.

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)