ΠΑΣΟΚ σώσε μας

ΠΑΣΟΚ σώσε μας

Panos PanicPanos Panic05/06/2016

sparrow

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)