Φορτώνιιιιει

Περί βίας

Περί βίας

Panos PanicPanos Panic05/04/20161min
Panos PanicPanos Panic05/04/20161min

Magazine


via

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)