Ποιητής…

Ποιητής…

1470347_1050781041669120_4210309885767104345_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου