Φορτώνιιιιει

Ποιος θα πρωτοφάει ποιον;

Ποιος θα πρωτοφάει ποιον;


reservoir-puppies

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου