Πολύ μπροστά ο γέροντας

Πολύ μπροστά ο γέροντας

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου