Οι πορνό παρωδίες έχουν πλάκα

Οι πορνό παρωδίες έχουν πλάκα

LiberteamLiberteam17/12/2016
Στο τρένο θα στον σφυρίξω τρεις φορές και τέτοια υπέροχα

Καλό το Lord Of The Rings, αλλά από ερωτικές σκηνές χωλαίνει. Το κενό αυτό έρχεται να αναπληρώσει το Lord Of The G-Strings.

Και όχι μόνο…

 

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων


Leave a Reply

Your email address will not be published.