Ποτς, ε; Ποτς;

Ποτς, ε; Ποτς;

meimar2

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου