Που θα πάει πχια αυτή η κατάσταση;

Που θα πάει πχια αυτή η κατάσταση;

Panos PanicPanos Panic19/07/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)