Φορτώνιιιιει

Που το περίεργο;

Που το περίεργο;

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου