Προσέχουμε για να έχουμε

Προσέχουμε για να έχουμε

dead

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου