Φορτώνιιιιει

Προσδοκίες…

Προσδοκίες…

Panos PanicPanos Panic12/09/20161min

Magazine


sokolata

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.