Πόσο μπροστά;

Πόσο μπροστά;

Panos PanicPanos Panic12/10/2017
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)