Πώς και δεν το είχε σκεφτεί αυτό ο Γκάντι;

Πώς και δεν το είχε σκεφτεί αυτό ο Γκάντι;

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου