Σε όλους μπορεί να συμβεί

Σε όλους μπορεί να συμβεί

Panos PanicPanos Panic22/05/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)