Σηκώνουμε ανάστημα

Σηκώνουμε ανάστημα

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου