Σημασία έχει η επικοινωνία

Σημασία έχει η επικοινωνία

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου