Φορτώνιιιιει

Σιγά μην κάτσει να σκάσει

Σιγά μην κάτσει να σκάσει


fart

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου