Σκληρός καργιόλης

Σκληρός καργιόλης

Panos PanicPanos Panic01/10/2017
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)