Σκόνη την έκανε…

Σκόνη την έκανε…

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου