Φορτώνιιιιει

Σοβαρά, ε;

Σοβαρά, ε;

Panos PanicPanos Panic29/01/20161min
Panos PanicPanos Panic29/01/20161min

Magazine


sovarotis

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)