Φορτώνιιιιει

you_just_hate_it_when_these_things_happen_on_a_flight_640_11

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.