Φορτώνιιιιει

Στίχος με συναίσθημα

Στίχος με συναίσθημα


10320579_10208285442356655_2525196306910643919_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου