Φορτώνιιιιει

Στο κρεβάτι με Γερμανίδα τουρίστρια

Στο κρεβάτι με Γερμανίδα τουρίστρια


Κι εκεί που είσαι έτοιμος να τα δώσεις όλα για την τιμή και την περηφάνια του ανδρισμού σου αλλά και του λαού σου, σκάει αυτό…

giphy

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου