Φορτώνιιιιει

Σχήμα οξύμωρο

Σχήμα οξύμωρο

Panos PanicPanos Panic01/11/20161min

ksenoi

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)