Σωματικός έλεγχος

Σωματικός έλεγχος

12065844_489931751181706_1110563222008623286_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου