Φορτώνιιιιει

Σύντομα στο King’s Landing…

Σύντομα στο King’s Landing…

Panos PanicPanos Panic20/06/20161min

Magazine


dany

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)