Τάκα τάκα τάκα τα….

Τάκα τάκα τάκα τα….

CWskTnuWEAEOWKR

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου