Φορτώνιιιιει

Τάκα τάκα τάκα τα….

Τάκα τάκα τάκα τα….


CWskTnuWEAEOWKR

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου