Φορτώνιιιιει

Τα έλεγε ο Αριστοτέλης…

Τα έλεγε ο Αριστοτέλης…


12809544_976941145694098_3703225970301451429_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου


Leave a Reply

Your email address will not be published.