Φορτώνιιιιει

Τα έχουν ισοπεδώσει όλα

Τα έχουν ισοπεδώσει όλα


simaia

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου