Φορτώνιιιιει

Τα κυτεί αίμα

Τα κυτεί αίμα

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου