Τελικά όλα είναι μαθηματικά

Τελικά όλα είναι μαθηματικά

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου