Φορτώνιιιιει

Τι δεν καταλαβαίνεις;

Τι δεν καταλαβαίνεις;


jacuzi

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου