Φορτώνιιιιει

Το απόλυτο κάψιμο της pop κουλτούρας: Τα έξι Star Wars ταυτόχρονα

Το απόλυτο κάψιμο της pop κουλτούρας: Τα έξι Star Wars ταυτόχρονα

Panos PanicPanos Panic15/12/20151min
Panos PanicPanos Panic15/12/20151min

Magazine


Πόσο μπορείς να αντέξεις μέχρι να αλληθωρίσεις;

https://youtu.be/oBQVvEMc-VQ

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)