Φορτώνιιιιει

Το δράμα του Πολάκη

Το δράμα του Πολάκη

Panos PanicPanos Panic30/09/20161min

polakis

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)