Το δράμα του Ράγκναρ

Το δράμα του Ράγκναρ

Panos PanicPanos Panic25/01/2017

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)